Wysypisko Grodzisk Mazowiecki

share on Facebook share on Twitter share on Pinterest share on WhatsApp share on reddit

WYSYPISKO GRODZISK MAZOWIECKI - DZIEŃ 3472

Jak gmina Grodzisk Mazowiecki od 3472 dni "zajmuje się" sprawą nielegalnego składowania na swoim terenie niebezpiecznych odpadów.

Grzegorz Benedykciński burmistrz Grodzisk Mazowiecki wysypisko

Wysypisko Grodzisk Mazowiecki - dzień 3472

,
wysypisko gmina grodzisk mazowiecki

Urzędnicy gminy Grodzisk Mazowiecki i burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński już 3469 dni niestrudzenie zajmują się usunięciem z podległego im terenu niebezpiecznych odpadów. Efekty? Brak.

Wysypisko Grodzisk Mazowiecki - dzień 3469

Urzędnicy wydziału środowiska odwiedzili ten teren 1 raz przez 10 lat "zajmowania się sprawą". To i tak o 1 raz więcej, niż burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński, który przez 3469 dni nie znalazł czasu nawet, żeby rzucić okiem na atrakcje, które mieszkańcy mają na codzień - przerdzewiałe beczki z chemikaliami, plastikowe pojemniki z niebezpiecznymi substancjami, gryzonie i owady, które osiedliły się na nielegalnie składowanych śmieciach.

Podczas gdy mieszkańcy okolicznych posesji, zgodnie z pismem byłego już wiceburmistrza Grodziska Mazowieckiego Piotra Galińskiego (Ziemia Grodziska) z 2014 roku, są potencjalnie zagrożeni wpływem tychże chemikaliów burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński oddał się w pełni o wiele ważniejszym celom, niż posprzątanie tego terenu, np. zaprojektowaniem tak bardzo potrzebnego loga miasta, czy też zakupem za 1 milion złotych dodatkowych zabawek do parku.


Gmina Grodzisk Mazowiecki pod rządami burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego (Ziemia Grodziska) posiada prężnie działający Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. Przy takiej ilości specjalistów i inspektorów załatwienie jednej sprawy nie powinno być problemem. Niestety żaden z tych urzędników nie dotarł na miejsce składowania niebezpiecznych odpadów od 2014 roku.

Emilia Misiak
Naczelnik
emilia.misiak@grodzisk.pl
22 120 29 03
22 755 55 34 wew. 262

Piotr Łączyński
Zastępca naczelnika
piotr.laczynski@grodzisk.pl
22 755 55 34 wew. 187

Aneta Pływaczewska
Główny specjalista
aneta.plywaczewska@grodzisk.pl
22 755 55 34 wew. 187

Łukasz Wiśniewski
Inspektor
lukasz.wisniewski@grodzisk.pl
22 755 55 34 wew. 179

Emilia Obłucka
Inspektor
emilia.oblucka@grodzisk.pl
22 755 55 34 wew. 221

Arkadiusz Tomczyk
Główny specjalista
arkadiusz.tomczyk@grodzisk.pl
22 755 55 34